the Circular Kickstart

Privacy beleid

Welkom bij the Circular Kickstart, een website beheerd door the Circular Hub. Bij the Circular Hub beschermen en respecteren we jouw privacy. Ons privacybeleid geeft inzicht in de soorten persoonlijke informatie die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en de keuzes die gebruikers hebben met betrekking tot hun persoonlijke informatie, in overeenstemming met de GDPR.

Volgende informatie kan worden verzameld:

Persoonlijke informatie naam, e-mailadres, postadres en andere contactgegevens.

Betalingsinformatie: indien een aankoop wordt verricht via onze website, wordt deze betalingsinformatie veilig verzameld en verwerkt door de externe betalingssoftware waar wij gebruik van maken.

Gebruiksgegevens: We kunnen informatie verzamelen over hoe gebruikers onze website bezoeken.

We gebruiken de informatie voor de volgende doeleinden:

- Om onze producten en diensten bekend te maken én te leveren.

- Om betalingen te verwerken en bestellingen te vervullen.

- Om met onze gebruikers te communiceren over hun account, aankopen en updates van onze diensten.

- Om toestemming te verkrijgen om marketingcommunicatie te verzenden.

Cookies en vergelijkbare technologieën

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om trends te analyseren, de website te beheren, gebruikersbewegingen te volgen en demografische informatie over onze gebruikersbasis te verzamelen.

Openbaarmaking aan derden

We verkopen, verhandelen of dragen geen persoonlijke informatie over aan derden, tenzij we de gebruiker/klant hiervan op de hoogte stellen en de toestemming verkrijgen.

Rechten van betrokkenen

Elke bezoeker heeft het recht om:

- Toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die we bewaren.

- Onjuiste of onvolledige informatie te corrigeren.

- De persoonlijke gegevens te wissen.

- Bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Internationale gegevensoverdrachten

Indien van toepassing, kunnen uw gegevens worden overgedragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). We zorgen ervoor dat dergelijke overdrachten voldoen aan de vereisten van de GDPR.

Maatregelen voor gegevensbeveiliging

We implementeren verschillende beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van de persoonlijke informatie te waarborgen.

Bewaartermijnen voor gegevens

We bewaren persoonlijke gegevens gedurende de periode die nodig is voor de in dit beleid uiteengezette doeleinden of zoals vereist door de wet.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment bij te werken of te wijzigen. De meest recente versie wordt op onze website geplaatst met de effectieve datum.

Contactgegevens

Alle vragen over ons privacybeleid of over de rechten als betrokkene kunnen gesteld worden via: [email protected]

 

In samenwerking met

Contact

Laat hier jouw gegevens en je vraag achter. We reageren zo spoedig mogelijk.